Hea hügieenitava juhend puu- ja köögivilja töötlejale

Hea väikeettevõtja!
Selle juhendi eesmärk on selgitada õigusaktist tulenevaid nõudeid ennekõike väikeste puu- ja köögivilja töötlejate eripärast lähtuvalt. Neid selgitusi on mõistlik arvestada nii uue väikese töötlemisruumi projekteerimise alguses kui ka ümberehituse teostamisel. Juhendi järgimine on vabatahtlik, sest käesoleval juhendil pole otseselt õiguslikku jõudu, kuid see ühtlustab hea hügieenitava nõuetest arusaamist ja viitab teemadele, millele puu- ja köögivilja töötlemisettevõtet rajades tuleb nii või teisiti mõelda. Abiks ja lihtsustamaks enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomist uue puu- ja köögivilja töötlemisettevõtte rajamisel on juhendi lõpus elektrooniliselt täidetav vorm, mida on võimalik kohandada vastavalt oma ettevõttele.

Vaata lähemalt