Hea hügieenitava juhend pagarikojale

Hea väikeettevõtja!

Selle juhendi eesmärk on selgitada õigusaktist tulenevad nõuded ennekõike väikeste pagarikodade eripärast lähtuvalt. Neid selgitusi on mõistlik arvestada nii uue väikese pagarikoja projekteerimise alguses kui ka ümberehituse käigus. Juhendi järgimine on vabatahtlik, sest käesoleval juhendil pole otseselt õiguslikku jõudu, kuid see ühtlustab hea hügieenitava nõuetest arusaamist ja viitab teemadele, millele pagarikoda rajades tuleb nii või teisiti mõelda.

Abiks ja enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomise lihtsustamiseks uue väikepagariettevõtte rajamisel on juhendi lõpus täidetav digitaalne dokument, mida on võimalik kohandada vastavalt oma ettevõttele.

Vaata lähemalt