Laboratoorsete analüüside kava

Laboratoorsete analüüside kava

Eelmine
Järgmine

Panna kirja proovivõtu sagedus ja tooted/pinnad. Sagedus tuleneb kas õigusaktidest ja/või on enda määratud. Kirjas peavad olema mikrobioloogilised näitajad, vajaduse korral keemilised näitajad, millises laboris analüüse teostatakse, millised on piirmäärad (näitajate kaupa eraldi) ning kuhu registreeritakse tulemused. Samuti kirjeldada, mida tehakse juhul, kui analüüsitulemused ei vasta määratud nõuetele.

Eelmine
Järgmine