Personali koolitus

Personali koolitus

Eelmine
Järgmine

Töötajad olema kursis toiduhügieeni ja HACCP-põhimõtetega ning olema läbinud vastava koolituse. Toiduhügieeni koolitus on väga oluline, sest töötajad peavad mõistma oma rolli toiduohutuse tagamisel ning aru saama, mida nende tegevus või tegevusetus võib põhjustada. Tuleb koostada töötajate koolituskava, mille alusel korraldatakse töötajate perioodilist, nende tööülesannetele vastavat koolitust ja hinnatakse töötajate toiduhügieeni alaseid teadmisi. Koolituskava tuleb koostada ka siis, kui kasutatakse renditööjõudu.

Eelmine
Järgmine