Toidu pakendid, pakendamine ja TKM-nõuded

Toidu pakendid, pakendamine ja TKM-nõuded

Eelmine
Järgmine

Kirjeldada, milliseid pakkevahendeid pakendamisel ja pakkimisel kasutatakse.

Kus (millises ruumis ja/või riiulil) kasutatavat taarat hoitakse. Koht peab olema märgitud ruumide plaanile. Pakendeid peab hoidma tingimustes, mis väldib nende saastumist.

Korduvkasutusega pakendid peavad olema puhtad ja heas seisukorras, kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad. Kõik pakendid peavad olema jälgitavad müüja saatelehtede järgi ja pakendamine peab toimuma hügieeniliselt.

Kirjeldada, et ettevõte kasutab ainult toidu pakendamiseks ettenähtud pakendeid, juhindudes toiduseaduse §-st 31. Pakkematerjalid ostetakse usaldusväärselt tarnijalt, kilepakendite puhul nõutakse müüjalt kaasa vastavusdeklaratsioonid. Vastavusdeklaratsiooni sisunõuete eest vastutab selle väljaandja, käitlemisettevõtte juhataja kontrollib vastavusdeklaratsiooni olemasolu iga pakkematerjali kohta, millel see on nõutud. Selleks, et pakkematerjale jälgida ning vajaduse korral kokku viia, märkida igale vastavusdeklaratsioonile, millise pakkematerjali deklaratsioon see on.

Eelmine
Järgmine