Dokumenteerimine

Dokumenteerimine

Eelmine

Enesekontrollisüsteemi dokumentatsioon peab hõlmama kõiki vajalikke dokumente, seirelehti ja tõendusmaterjali (auditi tulemused, laboratoorsete analüüside katseprotokollid). Dokumentatsioon peab olema korrektne, täpne ja ajakohane ning hõlmama kogu HACCP-süsteemi. Dokumendid peavad olema identifitseeritavad (viitenumbrid) ning kergesti leitavad.

Selleks tuleb:

  • Koostada enesekontrollisüsteemi hõlmav dokumenteerimise kord (kaustad, viitenumbrid jms).
  • Määrata dokumentide säilitamise perioodid.
  • Järjestada dokumendid loogilises järjekorras.
  • Säilitada dokumente ajalises järjekorras.
  • Veenduda, et dokumendid on hõlpsasti leitavad.
  • Veenduda, et dokumenteeritud on kogu enesekontrollisüsteemiga seonduv.

Näidis:
Dokumentide säilitamise periood

Eelmine