Kahjurite tõrje

Kahjurite tõrje

Eelmine
Järgmine
Ennetava tegevusena tuleb ära hoida kahjurite ligipääs ruumidesse ja toodangule. Selleks tuleb juhinduda järgmistest põhimõtetest:
 • Hoida tootmishoone ümbrus puhta ja kuivana, vajaduse korral parandada pinnase drenaaži.
 • Paigaldada näriliste püünised tootmishoone ümbrusesse.
 • Keemiliste ainete või mürkhõrgutisega kahjuritõrjet tehakse juhul, kui teised meetmed ei ole efektiivsed.
 • Inimeste mürgistuste ja toidu saastumise vältimiseks asetatakse rotimürk või mürkhõrgutis kaanega suletavasse kasti, milles olevate avade kaudu võivad pääseda mürgi juurde ainult närilised. Sellised kastid paigutatakse abiruumidesse või koridori.
 • Kast märgistatakse etiketiga, millel on andmed kasutatud preparaadi, mürgi sümboli ja mürkhõrgutise kasti asetamise kuupäevaga.
 • Kasti sisu kontrollitakse regulaarselt ja vajaduse korral lisatakse mürki, kusjuures alati märgitakse ka mürgi lisamise kuupäev.
 • Tuleb takistada lindude pesitsemist katuseavades.
 • Kontrollida visuaalselt püüniseid ja katuseavasid ning eemaldada surnud kahjurid.
 • Tihendada hoolikalt hoone konstruktsioonide ühenduskohti, et vältida putukate sissepääsu.
 • Vajaduse korral tuleb suurendada püüniste arvu või kasutada kahjuritõrjega tegelevate ettevõtete teenuseid.
 • Kasutada sobivaid ja lubatud vahendeid vastavalt nende kasutusjuhendile ning viisil, mis ei põhjusta toidu saastumist, ei halvenda selle omadusi ega ohusta inimese tervist.
Ruumides saab kahjurite põhjustatud ohtusid vältida:
 • Ruume tuleb korrapäraselt kontrollida.
 • Tootmisalal, ladudes ja abiruumides tuleb kasutada putukate püüniseid, millega oleks välditud ristsaastumine. Üks võimalus on putukaid tapvad UV-lambid. Lambid või muud vahendid tuleb paigutada nii, et oleks välistatud surnud putukate kukkumine kateldesse, toodangusse või pakenditesse. Lampe või muid vahendeid tuleb perioodiliselt puhastada või välja vahetada.
 • Paigaldada avatavate akende ette võrgud.
 • Hoida tootmise ajal uksed suletud.
 • Paigaldada äravoolutorudesse võred, et vältida näriliste või teiste kahjurite sissepääsu.
Kahjurite tegevuse tuvastamisel hoonetes, toodetes või pakendites on soovitatav:
 • Eemaldada surnud kahjurid ja laialipaisatud või osaliselt söödud mürk.
 • Eemaldada ruumist kahjurite tekitatud nähtavate kahjustustega toodang ja pakendimaterjal.
 • Põhjalikult puhastada ja desinfitseerida ruumid.
 • Vajaduse korral vaadata üle kahjuritõrje kava.
 • Vajaduse korral kasutada kahjuritõrjeteenust pakkuva ettevõtte abi.

 

Ettevõttes peab olema kahjurite kontrolli kava.

 

 

Seireleht nr 7: kahjurite ennetamise ja tõrje kontroll

Eelmine
Järgmine