Korrigeerivate tegevuste kehtestamine

Korrigeerivate tegevuste kehtestamine

Eelmine
Järgmine

Korrigeerivate tegevuste all mõeldakse tegevuskava, mida rakendatakse juhul, kui selgub, et olukord kriitilises punktis on väljumas kontrolli alt või ei ole enam ohjatav. Määratakse kindlaks, kas ja kuidas tuleb toodet edasi töödelda, mille valmistamise ajal kriitiline punkt ei olnud täielikult ohjatud, nt teistkordne kuumtöötlemine, toote kiire jahutamine, toote suunamine ümbertöötlemiseks vms.

Korrigeerivate tegevuste õigeaegse sooritamise eest vastutavad määratud isikud, kes peavad ka kõik korrigeerivad toimingud dokumenteerima.

Eelmine
Järgmine