Sertifitseerimine ja verifitseerimine

Sertifitseerimine ja verifitseerimine

Eelmine
Järgmine

Sertifitseerimine on menetlus, mille käitleja kirjaliku taotluse alusel korraldab kolmas sõltumatu osapool (edaspidi sertifitseerimisasutus), et tõendada käitleja kvaliteedisüsteemi või konkreetse käideldava toidu vastavust nõuetele, millele vastavuse tõendamist taotletakse. Sertifitseerimine on vabatahtlik.

Verifitseerimine on tegevus veendumiseks (kontrollimiseks), et seire (kontroll) toimib, nt seire audit jne. Verifitseerimine on nõuetele vastavuse kinnitamine.

Eelmine
Järgmine