Ohtliku toidu tagasikutsumine

Ohtliku toidu tagasikutsumine

Eelmine
Järgmine

Käitleja peab kehtestama toidu ohutuse protseduurid, mis võimaldavad täielikult ja kiiresti turult tagasi võtta mistahes valmis toidukauba. Turult tagasivõetud tooteid tuleb sõltuvalt otsusest kas hävitada, kasutada muul otstarbel kui inimtoiduks, tagastada või töödelda viisil, mis tagab nende ohutuse. Tagastamise ja hävitamise või ümbertöötlemise kohta tuleb koostada ja säilitada dokument.

Tehnoloogiline protsess
 
Pakendamine

Eelmine
Järgmine